VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 981 ha

Dôležité dokumenty

 

Územný plán obce - obec má schválený územný plán, k nahliadnutiu je na obecnom úrade.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - obec má vypracovaný PHSR, k nahliadnutiu je na obecnom úrade.

 

- Všeobecné dokumenty obce

- Všeobecne záväzné nariadenia

- Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce

- Zmluvy, faktúry, objednávky

- Tlačivá - žiadosti, návrhy, ohlásenia

- Rozpočet obce a záverečný účet

- Verejné obstarávanie

 

Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je jeden návštevník a žiadni členovia on-line